Salı, 14 Ekim 2014 10:25

GIDA HİJYENİ EĞİTİMİNDE TESK İN BAŞARISI

Written by 
Rate this item
(1 Vote)

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından valiliklere gönderilen 11/11/2013 tarihli ve 3298248 sayılı yazıda;

 

1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu kapsamında çıkarılan ve 05/07/2013 yürürlüğe giren “Hijyen Eğitimi Yönetmeliği” uyarınca, e-yaygın sistemi üzerinden hijyen eğitimine ilişkin kurs bitirme belgesi düzenleneceği, e-yaygın sistemi dışında kurum ve kuruluşların vereceği belgeler ile daha önce alınan hijyen eğitimine ilişkin belgelerin geçerli olmayacağı ifade edilmişti.

Valiliklere gönderilen bu yazı, 5996 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler gereğince Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı uzmanlarınca halen verilmeye devam edilen gıda hijyen eğitimi ile sahip olunan belgelerin geçerliliği konusunda tereddütlere ve yanlış anlaşılmalara yol açmıştı.

Tereddütlere ve yanlış anlaşılmaları sebebiyet veren bu durumun ortadan kaldırılması için konu TESK Konfederasyonu uzmanlarınca incelenmiş ve görüşler Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne iletilmiştir.

TESK tarafınca Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne gönderilen 09/12/2013 tarihli 2610 sayılı yazıda özetle; 5996 sayılı Kanun kapsamında alınan gıda hijyeni belgelerinin geçerli olduğu ve 5996 sayılı Kanunun gereğince alınan Gıda Hijyen Eğitimi ile 05/07/2013 tarihinde yürürlüğe giren Hijyen Eğitimi Yönetmeliği gereğince alınan Hijyen Eğitimi’nin farklı mevzuattan kaynaklandığı ve eğitimler sonunda alınan belgelerin de farklılık arz ettiği belirtilmiştir.

TESK’in bahsi geçen talebi, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından haklı bulunmuş ve ilgili Genel Müdürlük tarafından Valiliklere 31/12/2013 tarihli ve 4084505 sayılı yeni bir yazı gönderilerek; Hijyen Eğitimi Yönetmeliği’nin 2. maddesinde yer alan “Bu Yönetmelik, 11/06/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamındaki iş yerlerinde çalışan kişiler için mecburi olan Gıda Hijyeni konularını kapsamaz.” hükmü uyarınca 11/11/2013 tarihli ve 3298248 sayılı yazılarında bahsedilen ve alınması zorunlu olan belgeler 05/07/2013 tarihinde yürürlüğe giren Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamında alınan belgeler olup diğer mevzuattan kaynaklanan hijyen eğitimlerini kapsamadığı belirtilerek, daha önce alınan belgelerinde geçerli olduğu anılan Genel Müdürlük yazısında anlaşılmaktadır.

Dalayısıyla, TESK’in girişimleri sonucunda daha önce alınan belge sahiplerinin mağduriyetleri önlenmiş ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından valiliklere gönderilen 11/11/2013 tarihli ve 3298248 sayılı yazıdan kaynaklanan yanlış anlaşılmalar giderilmiştir.

Yönetmelikten Önemli Bölümler;

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik aşağıda belirtilen iş kollarını kapsar:

a) Gıda üretim ve perakende iş yerleri.

b) İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri.

c) Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler.

ç) Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler.

d) Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları.

(2) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamındaki iş yerlerinde çalışan kişiler için mecburi olan gıda hijyeni eğitim konularını kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 127 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Hijyen: Her iş kolunun özelliğine göre çalışanın kendisinin ve halkın sağlığını tehlikeye sokmayacak biçimde hizmet vermesini sağlamak amacıyla yapılacak uygulamaların ve alınan temizlik önlemlerinin bütününü,

Hijyen Eğitimini Nerelerden Alınır?

Eğitimler, Genel Müdürlüğe bağlı öğretim kurumları tarafından verilir.

Katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilir.

Sertifikalar kişi hizmet verdiği sürece geçerli kabul edilir.

Not: Eğitimler en az 8 (sekiz) saat olmalıdır.

                                                                                                                                                  Özgün İNHANLI

                                                                                                                                                  Kalite Danışmanı                     

Read 2417 times Last modified on Salı, 14 Ekim 2014 10:28

HABER TARIM - Türkiye'nin Tarım Portalı

Website : www.habertarim.com
  

 

Powered by CoalaWeb

HaberTarım'ı Takip Edin

Subscribe to our newsletter

Featured photos and videos

Have no items! Please recheck module config!