MEMURLAR

MEMURLAR (4)

Memurlar dikkat! Emeklilik tazminat oranlarının artırılması ve bu ay yapılan çifte zam, emeklilik için 2016'yı bekleyenleri kazançlı çıkardı. Hem emekli maaşları hem de emeklilik ikramiyeleri arttı. Şimdi emekli olan memur, daha fazla emekli maaşı ve ikramiyesi alacak. Toplu sözleşme görüşmelerinde varılan mutabakat doğrultusunda emeklilik tazminat yansıtma oranları 15 puan artırılmıştı. 1 Ocak itibariyle toplu sözleşme hükümleri yürürlüğe girdi. 15 Ocak itibariyle de yüzde 6 zam ve 0.90 enflasyon farkı maaşlara yansıdı. Bu gelişmeler, memurların emekli oldukları zaman aldıkları ikramiyeyi ve emekli maaşlarını yükseltti.,

Memur-Sen Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, toplu sözleşmeden önce emekli olanlar ve Ocak-Temmuz 2016 arasında emekli olacak öğretmen, memur, mühendis ve şube müdürlerini karşılaştırdıklarını belirterek, "Bu unvanların emekli maaşlarında 200 ile 250 lira, emekli ikramiyesinde ise 6 bin ile 8 bin lira arasında bir fark çıktı. Yani 2016'da emekli olacak kamu görevlileri daha kazançlı olacak" dedi. İşte Tonbul tarafından hazırlanan o karşılaştırmalar:

KİM NE KAZAN DI?
 
* MEMUR: 25 yıllık 1/4'ü 2200 ek göstergeli memur, toplu sözleşmeden önce emekli olsa, bin 717 lira emekli maaşı ve 55 bin lira emekli ikramiyesi alacaktı. Ocak-Temmuz 2016'da emekli olursa, bin 934 lira emekli maaşı ve 62 bin lira emekli ikramiyesi alacak. Yani emekli olan memur, emekli maaşında 217, ikramiyede 7 bin lira fazla almış olacak.
 
* MÜHENDİS: 25 yıl çalışan 1/4'ü 3600 ek göstergeli mühendis, toplu sözleşmeden önce emekli olsa 2 bin 250 lira maaş ve 69 bin lira ikramiye alacaktı. Ocak-Temmuz 2016'da emekli olursa, 2 bin 507 lira maaş ve 77 bin lira ikramiye alacak. Yani mühendis, emekli maaşında 257, ikramiyede 8 bin lira fazla almış olacak.
 
* ÖĞRETMEN: 3000 ek göstergeli 1/4'ü 25 yıllık öğretmen, toplu sözleşme öncesi emekli olsa, bin 769 lira maaş, 56 bin lira ikramiye alacaktı. Ocak-Temmuz 2016'da emekli olursa, bin 990 lira maaş, 63 bin lira ikramiye alacak. Maaş 220, ikramiye 7 bin lira artmış olacak.
 
* ŞUBE MÜDÜRÜ: 2200 ek göstergeli 1/4'ü 25 yıllık şube müdürü, toplu sözleşmeden önce emekli olsa, bin 717 lira maaş, 55 bin lira ikramiye alacaktı. Ocak-Temmuz'da emekli olursa; bin 934 lira maaş ve 62 bin lira ikramiye alacak. Emekli maaşında 217, ikramiyede 7 bin lira fazla almış olacak.
 
Pazartesi, 11 Ocak 2016 12:45

657 değişiyor memur yasasındaki 7 değişiklik!

Written by

657 değişecek mi sorusu memurların en çok merak ettiği soru... Meclise sevk edilen torba tasarıda,657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda öngörülen 7 değişiklik...

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na ilişkin, Bakanlar Kurulunun dün Meclise sevk ettiği torba tasarıda, 7 değişiklik öngörülüyor.

657 Kanunu'nun değişimi, 50 yıllık işleyişten memnun  olmayan memurların kafasını en çok kurcalayan konu... 657'nin değişimi ile memurluk sistemi baştan sona değişecek. Bu konuda bir süredir devam eden çalışmalarda sona yaklaşılıyor. 

Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda detaylar da belli olmaya başladı.

TORBA TASARIDA 7 DEĞİŞİKLİK ÖNGÖRÜLÜYOR

Bakanlar Kurulunun dün Meclise sevk ettiği torba tasarıda, 657 sayılı Kanunda 7 değişiklik öngörülüyor. Bu değişiklikler daha önce Başbakan Davutoğlu'nun duyurduğu değişiklikler olarak göze çarpıyor...

İşte 657'de değişecek 7 temel nokta:

1. AYLIKSIZ İZİN SÜRELERİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 108 inci maddesinde düzenlenen aylıksız izinler arasında yer alan, doğum nedeniyle verilen aylıksız izin sürelerinin 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi gereğince her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilmesi sağlanmakta...  Daha önceki düzenlemeye göre doğum nedeniyle aylıksız izin verilmekte ancak, bu süreler sadece borçlanmak suretiyle emeklilik hizmetinde dikkate alınmaktaydı ve kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde dikkate alınmamaktaydı. Emeklilik açısından yine borçlanma aynen devam edecek.

2. KADIN MEMURLARA ESNEKLİK MÜJDESİ

Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memura, isteği halinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yansı kadar çalışabilme imkanı getiriliyor. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilİiyor.

Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki oniki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hallerinde bu süreler oniki ay olarak uygulanmaktadır. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen memur da isteği üzerine çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanabilmektedir. Bu düzenlemelerde memurun talebi yeterli olup, idarelerin izin verip vermeme yönünde takdir hakları yoktur.

3. YARI ZAMANLI ÇALIŞAN KADIN MEMUR

Doğum sonrasında kadın memurların analık izni bitiminde başlayan yirmidört ay aylıksız iznin, istekleri halinde iki, dört ve altı aylık yarı zamanlı çalışma süresinin bitiminde de başlatılabilmesine imkan sağlanmakta ve bu imkan evlat edinenlere de getirilmekte...

4. EMNİYET MENSUPLARI İÇİN KRİTİK DÜZENLEME

Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunanların 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesi uyarınca yararlanmakta oldukları emniyet hizmetleri tazminat oranları %25 oranında artırıldı. Yani Emniyet Genel Müdürü için % 335 olan Emniyet Hizmetleri Tazminatı % 25 arttırılarak % 419'a çıkarılıyor. Bunun mali getirisi ise; 9500* 0,088817* % 84 = 708,75 TL'dir.

Aynı şeyi 8, 9, 10 ve 11'inci derecelerden aylık alanlar için söyleyemiyoruz. Bunlar için % 102 olan Emniyet Hizmetleri Tazminatı % 25 arttırılarak % 128'e çıkarılıyor. Bunun mali getirisi ise; 9500* 0,088817* % 26 = 219 TL'dir. Acaba amaç az maaş alana az, çok maaş alana çok ilave ücret ödenmek miydi? Bu düzenlemenin birçok dengeyi bozacağını da ifade etmek isteriz.

5. POLİSLERİN EK GÖSTERGESİ

657 sayılı Kanunun eki (I) sayılı Ek Gösterge cetvelinin "VII. Emniyet Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (e) bendinin (aa) alt bendinde yapılan değişiklikle Yükseköğrenimli emniyet mensuplarının ek göstergesi 2200'den 3000'e çıkarılıyor. Bunun mali getirisi ise; 3000 - 2200 = 800*0,088817 = 71 TL brüt maaş artışıdır. Aynı durum emekli olan emniyet mensupları için de geçerli olacaktır. Yani yapılacak intibak neticesinde emekli olan emniyet mensuplarının emekli maaşı yeniden hesaplanacaktır.

Ayrıca, 8 inci dereceli kadrolarda görev yapan emniyet mensupları için de 450 ek gösterge getirilmektedir. Daha önce bu sınıftakiler için ek gösterge 4 üncü dereceden başlamaktaydı. Bunun mali getirisi ise; 450*0,088817 = 40 TL brüt maaş artışıdır.

6. ÇOCUĞU OKULA BAŞLAYAN MEMURA YARI MESAİ ESNEKLİĞİ

Çocuğu olan memur anne ve/veya babaya, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar normal çalışma süresinin yarısı kadar çalışma imkanı getirilmektedir. Bu haktan yararlanan memurların mali ve sosyal hakları da ayrıca düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeden evlat edinenler de yararlanacaktır.

Memurların yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen aybaşından itibaren, mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılabilecektir. Bunların fiili çalışmaya bağlı ödemeleri hakkında ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunur. Derece yükselmesi ile kademe ilerlemesi için aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınacaktır.

7. MUHTAR ÖDENEKLERİ

Tasarıda ayrıca, Köy muhtarları ile şehir ve kasaba mahalle muhtarlarına yapılan ödenek tutarında esas alınan gösterge 5700'den 14750'ye çıkarıldı. Buna göre, muhtarlara; 14750 * 0,088817 = 1.310 TL tutarında brüt aylık ödenek verilecektir. Bu ödenek binde 7,59 oranındaki damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamaktadır.

ŞTE 657'DEKİ ÇARPICI DEĞİŞİKLİKLER... (ESKİ VE YENİLERİYLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK)

ESKİ: 

A) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği halinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

YENİ:

MADDE 6- 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (A) fıkrasına beşinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle, fıkranın sonuna aşağıdaki cümleler ve aynı maddeye (E) fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, mevcut (F) fıkrası (G) fıkrası olarak teselsül ettirilmiştir.

"Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir."

"Üç yaşım doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık karan verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır."

"F) Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği halinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yansı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki oniki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hallerinde bu süreler oniki ay olarak uygulanır. Üç yaşım doldurmamış bir çocuğu evlat edinen memur da isteği üzerine çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanır. Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir."

ESKİ

B) Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrasıanalık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.

C) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm halinde eşlere kullandırılabilir.

YENİ:

MADDE 7- 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin (B) fıkrasına "analık izni süresinin" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin" ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin (C) fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşlerine, çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten itibaren, istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir."

ESKİ:

a) Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;1. Emniyet Genel Müdürü için %335'ine,

2. Birinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlardan;

- Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Ankara, İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürleri için % 285'ine,

- Daire Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Diğer İl Emniyet Müdürleri, Polis Koleji Müdürü ve Koruma Müdürleri için % 285'ine,

- Diğerleri için % 215'ine,

3. İkinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için % 195'ine,

4. Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için % 185'ine,

5. Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için % 175'ine,

6. Emniyet Amirliği kadrolarına atananlar için % 151'ine,

7. Başkomiser kadrolarına atananlar için % 138'ine,

8. Komiser kadrolarına atananlar için % 131'ine,

9. Komiser Yardımcılığı kadrolarına atananlar için % 126'sına,

10. Diğerlerinden;

- 2, 3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlar için % 118'ine,

- 5, 6 ve 7 nci derecelerden aylık alanlar için % 111'ine,

- 8, 9, 10 ve 11 inci derecelerden aylık alanlar için % 102'sine,

11. Çarşı ve Mahalle bekçileri için % 72'sine,

YENİ:

MADDE 8- 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin "II- Tazminatlar" kısmının "D) Emniyet Hizmetleri Tazminatı" bölümünün (a) bendinin (1) ila (11) inci sıraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1. Emniyet Genel Müdürü için %419'una,

2. Birinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlardan;

- Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Ankara, İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürleri için %356'sma,

- Daire Başkam, I. Hukuk Müşaviri, diğer İl Emniyet Müdürleri için %331 'ine,

- Diğerleri için %269'una,

3. İkinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için %244'una,

4. Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için %231'ine,

5. Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için %219'una,

6. Emniyet Amirliği kadrolarına atananlar için %189'una,

7. Başkomiser kadrolarına atananlar için %173'üne,

8. Komiser kadrolarına atananlar için %164'üne,

9. Komiser Yardımcılığı kadrolarına atananlar için %158'ine,

10. Diğerlerinden;
- 1, 2, 3 ve 4. derecelerden aylık alanlar için %148'ine,
- 5, 6 ve 7. derecelerden aylık alanlar için %139'una
- 8, 9, 10 ve 11. derecelerden aylık alanlar için %128'ine,

11. Çarşı ve mahalle bekçileri için %90'ına"


ESKİ:

"aa) Yükseköğrenimliler 1 2200

2 1600

3 1100

4 800

YENİ:


MADDE 10- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma

EK MADDE 43- Doğum yapan memurlar doğum sonrası analık izninin veya 104 üncü maddenin (F) fıkrası uyarınca kullanılan iznin, eşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin bitiminden, ilgili mevzuatı uyarınca çocuğun mecburi ilköğretim çağımn başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar olan dönemde, haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilirler. Bu kapsamda yarım zamanlı çalışmaya başlayan memur, aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmamak kaydıyla başvuru tarihini izleyen aybaşından geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebilir. Bu fıkra hükmünden yararlanan memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen aybaşından itibaren, mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak öderiıe yapılır. Bunların fiili çalışmaya bağlı ödemeleri hakkında ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunur. Derece yükselmesi ile kademe ilerlemesi için aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınır. Bu kapsamdaki memurun çalışma saatleri ilgili kurum tarafından belirlenir. Bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşleri de istekleri üzerine çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten itibaren bu fıkra hükümlerinden yararlanır.

Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanamayacak memurları; hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye kurumlarm talebi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir."

MADDE 11- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 42- 36 ncı maddenin "Ortak Hükümler" bölümünün (C) fıkrasının (8) numaralı bendi hükmü, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra 108 inci maddenin (B) fıkrası kapsamında aylıksız izne ayrılanlar hakkında uygulanır. Anılan tarihte bu şekilde aylıksız izin kullananlar ise kalan izin süreleri bakımından söz konusu bent hükmünden yararlandırılır.

104 üncü maddede yapılan değişiklikler ile ek 43 üncü madde hükümleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ve sonrasında gerçekleşen doğum ve evlat edinmeler hakkında uygulanır."

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 5- Memurların doğum sonrası aylıksız izinde geçirdikleri sürelerin kademe ve derece intibakında değerlendirilmesi öngörülmektedir.

MADDE 6- Kadın memurlara doğum yapmaları halinde analık izni sonrasında birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yansı kadar, mali ve sosyal haklarda herhangi bir kesinti yapılmaksızın çalışma imkanı tanınması amaçlanmaktadır. Çoğul doğumlarda söz konusu sürelere birer ay ilave edilmekte, bebeğin engelli doğması halinde ise her halükarda oniki ay süreyle çalışan kadın memura yarı zamanlı çalışma imkanı getirilmektedir.

Bununla birlikte; memurlara, doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda, doğumdan analık izninin başladığı tarihe kadarki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilecektir. Örneğin; normalden on hafta önce gerçekleşen doğumlarda mevcut düzenlemeye göre doğum sonrası izne sekiz hafta ilave edilebilmektedir.^

 

Yapılan düzenleme ile sekiz haftadan daha önce gerçekleşen doğumlarda, aradaki süre (örnekte olduğu gibi iki hafta) sekiz haftaya ek olarak doğum sonrası izne eklenecektir. Diğer yandan, söz konusu haklardan evlat edinenlerin de aynen yararlanmaları sağlanmaktadır.

MADDE 7- Doğum sonrasında kadın memurların analık izni bitiminde başlayan yirmidört ay aylıksız iznin, istekleri halinde iki, dört ve altı aylık yarı zamanlı çalışma süresinin bitiminde de başlatılabilmesine imkan sağlanmakta ve bu imkan evlat edinenlere de getirilmektedir.

MADDE 8- Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunanların 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesi uyarınca yararlanmakta oldukları emniyet hizmetleri tazminat oranlan %25 oranında artırılması amaçlanmaktadır.

MADDE 9- Emniyet hizmetleri sınıfına dahil personelden yükseköğrenimli olanların ek göstergeleri yükseltilmektedir.

MADDE 10- Çocuğu olan memur anne ve/veya babaya, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşma kadar normal çalışma süresinin yarısı kadar çalışma imkanı getirilmektedir. Bu haktan yararlanan memurların mali ve sosyal hakları da ayrıca düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeden evlat edinenler de yararlanacaktır.

MADDE 11- Doğum nedeniyle kullanılan aylıksız izin sürelerinin kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde değerlendirilmesine ilişkin hükmün, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kullanılan izin süreleri açısından uygulanması sağlanmakta ve geçmişte kullanılan izinler kapsam dışında tutulmaktadır. Ayrıca, analık izni sonrasında kadın memurlar için getirilen yarı zamanlı çalışma haklarına ilişkin hükmün, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra gerçekleşen doğum ve evlat edinmeler hakkında uygulanması öngörülmektedir.

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere 15 (Onbeş) Müfettiş Yardımcısı alımı için giriş sınavı yapılacaktır.

I- GENEL BİLGİLER:

1. Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki kısımdır.

2. Yazılı sınav 09 Kasım 2014 Pazar günü saat 09.30'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cebeci -ANKARA adresinde, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacak olup, adaylar saat 09.00 da sınav salonuna alınacaklardır.

3. Yazılı sınava; alınacak sayının 20 katı aday katılacak olup, yazılı sınavı kazanan adaylardan, alınacak Müfettiş Yardımcısı sayısının üç katı (en yüksek puanı almış) aday daha sonra bildirilecek tarihte Ankara'da sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

4. Adaylar yazılı sınava gelirken kendilerine önceden verilecek olan Sınav Giriş Belgesi ile birlikte fotoğraflı resimli kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi veya pasaport) ve sınav ücretine ilişkin Banka Dekontunu yanlarında bulunduracaklardır.

5. Adayların sınav salonuna cep telefonu, hesap makinesi v.b. elektronik cihaz ile girmeleri kesinlikle yasaktır.

II- SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

c) Taksirli suçlar hariç, ağır hapis ve 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı fiiller, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmaktan hükümlü bulunmamak,

d) Karakter veya yaşam biçimi bakımından Müfettişlik mesleğine alınmasına engel durum olmamak (Bu hususla ilgili araştırma Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılır),

e) Askerliğini yapmış veya sınava girdiği tarihte erteletmiş bulunmak,

f) Sağlık durumu bakımından yurdun her tarafına giderek görev yapmaya elverişli olmak, görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,

g) Sınav ilan tarihi itibarıyla 29 yaşından gün almamış olmak,

h) Üniversitelerin en az dört yıllık öğretim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi ve Bankacılık gibi bölümleri ile bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ve yabancı ülkelerdeki eşitlerinden birini bitirmiş olmak,

ı) Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına en çok iki defa katılıyor olmak,

i) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereği yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında, 2013 veya 2014 yılları KPSS sonuçlarına göre, KPSS P.118 puan türünden 70 ve üzeri puan almak.

III- SINAV KONULARI VE BAŞARININ TESPİTİ:

I- Yazılı ve sözlü sınav konuları şunlardır:

A) Ekonomi

a) Genel Ekonomi

b) Ekonomik Doktrinler

c) Para-banka, kredi ve konjonktür

d) Milli Gelir

e) Uluslararası ekonomik ilişkiler ve teşekküller

f) İşletme ekonomisi

B) Hukuk

a) Anayasa

b) Kooperatifler Hukuku

c) Medeni Hukuk (Başlangıç, Şahsın Hukuku, Ayni Haklar)

d) Borçlar Hukuku (Genel Hükümler, Akitler, Zaman Aşımı Hakkında Genel Bilgiler)

e) T. Ticaret Hukuku

f) İş Hukuku

g) İcra -İflas Hukuku

h) T.Ceza Hukuku (Devlet İdaresi, Kamu Güveni ve Mal aleyhine işlenen suçlar)

ı) Hukuk Muhakemeleri Kanunu (Davaların açılması, takibi ve resmi evraka ait hükümler)

i) Ceza Muhakemeleri Kanunu (Görev yetki ve kovuşturmaya ait hükümler)

C)Muhasebe

a) Genel Muhasebe

b) Şirketler Muhasebesi

c) Maliyet Muhasebesi

d) Bilanço Analizi

D) Ticaret Aritmetiği ve Mali Cebir (Yüzde, Faiz, Iskonto, Cari Hesap Konuları)

E) Yabancı Dil (Almanca, İngilizce, Fransızcıdan biri)

II) Yazılı imtihanı kazanan ve aranan şartlara haiz istekliler, sözlü imtihana tabi tutulurlar. Sözlü sınavda, adayın yazılı sınav konularındaki bilgi düzeyinin yanı sıra konuşma ve muhakeme yeteneği gibi nitelikleri üzerinde durulur.

III) Başarının tespiti :

Yazılı giriş sınavında her grup için tam not 100 dür. Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için yabancı dil dışındaki yazılı sınav gruplarının her birinden alınan notun 100 üzerinden 60 ve ortalamasının da 70 puandan aşağı olmaması gerekir. Ortalaması 70 puan olmak şartıyla, imtihan gruplarından sadece birinden 50 puan almış olanlar da başarılı sayılır.

VI- BAŞVURU ŞEKLİ VE SINAV İŞLERİ:

1- Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'nün www.tarimkredi.org.tr internet adresinden temin edecekleri başvuru formunu gerçeğe uygun olarak el yazısıyla doldurup imzalayarak, (diğer belgelerle birlikte) Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı'na 24.09.2014 - 17.10.2014 tarihleri arasında, mesai saatleri içerisinde şahsen müracaat ederek teslim etmeleri veya posta ile başvuru halinde ise başvuruya ilişkin formun (diğer belgelerle birlikte) en geç 17.10 2014 tarihinde başvuru yerine ulaşmış olması gerekir. 17.10.2014 tarihi mesai bitiminden sonra yapılacak müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

a) Nüfus cüzdanının tasdikli sureti,

b) Yüksek Öğrenim Diplomasının veya bitirme belgesinin aslı veya tasdikli sureti

c) 4,5x 6 ebadında 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf,

d) 2013 veya 2014 yılı KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı.

e) Mezun olduğu eğitim kurumunun II/h maddesinde belirtilenler dışında kalması halinde Y.Ö.K. den alınacak denklik belgesi.

Not: Adaylar yukarıdaki belgelerin asıllarını yanlarında getirmek kaydıyla, belgelerinin tasdikini Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığında yaptırabileceklerdir.

2- KPSS P.118 puan türünden 70 ve üzeri puanı bulunan adaylardan en yüksek puana sahip ilk 300 aday yazılı sınava çağırılacaktır. Sonuncu sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da sınava katılabilecektir.

Yazılı sınava çağırılan adayların isimleri Kurumumuzun www.tarimkredi.org.tr internet adresinde 22.10.2014 tarihinde yayınlanacaktır.

3- Yazılı Sınava katılmaya hak kazanan adaylardan 50.- TL. sınav ücreti alınacaktır. Sınav ücreti T.C. Ziraat Bankası Ankara/Bahçelievler Şubesi TR27 0001 0006 2653 2758 0150 01 nolu hesabına TAREKSAV (Tarım Kredi Kooperatifleri Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı) adına yatırılacaktır.

Sınav ücretini 06.11.2014 tarihine kadar ödemeyen adaylar sınava alınmayacaktır. Sınava katılacak adayların Banka Dekontunu sınava girerken yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Noksan belgelerle yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Sınava müracaat eden adayların sahte belge koymaları veya belgeler üzerinde tahrifat yapmış olduklarının sonradan anlaşılması durumunda sınava kabul edilmeyecekler, sınava girmişler ise sınavları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca sorumluları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına ait başvuruları kabul edilen adayların haberleşme adresine, başvuru süresinin bitiminde posta ile fotoğraflı bir aday kartı gönderilecektir. Sınav gününden en geç üç gün öncesine kadar kartı eline geçmeyen ya da kaybeden adaylar, durumu, en seri şekilde Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığına bildireceklerdir.

Sınav sonuçları, Genel Müdürlüğümüzde ve www.tarimkredi.org.tr internet adresinde, ilan edilecek, ayrıca kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Sınavı kazanarak işe başlatılacak adaylar, asgari 5 yıl süre ile çalışmak mecburiyetindedir (iki aylık deneme süresi hariç). İşe başlayacaklardan, bu süre zarfında çalışacaklarına ve bu süreden önce ayrılmaları veya kusurlu davranışları ile yetersizlikleri nedeniyle görevlerine son verilmesi halinde (eğitim sürecinde kendilerine yapılan harcamalar karşılığı olarak) 25.000.- TL tazminat ödeyeceklerine dair taahhütname alınacaktır.

Başvuru Adresi:

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü

Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı

Yukarı Bahçelievler Mahallesi Wilhelm Thomsen Cad. No:7 06490 Çankaya/ANKARA

İrtibat Telefonları : 0 312 216 44 69, 71, 73, 74

Çarşamba, 24 Eylül 2014 19:41

Özürlü Memur Açıktan Atama

Written by

ÖSYM tarafından yapılan EKPSS 2014/2 sayılı yerleştirme sonucu Bakanlığımız teşkilatına aday memur olarak açıktan atanmaya hak kazananlarla ilgili Duyuru için tıklayınız. Beyan Formu  için tıklayınız.

 

Beyan Formu  için tıklayınız.

  

 

Powered by CoalaWeb

HaberTarım'ı Takip Edin

Subscribe to our newsletter

Featured photos and videos

Have no items! Please recheck module config!